Розмір шрифту:

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської територіальної громади

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області»

 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003року №1160-IV, згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004року №308, фінансово-економічним управлінням Могилів-Подільської міської ради здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту, а саме рішення 9 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 30.06.2021 року №251 «Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області».

 

1.

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, номер та дата його прийняття

Регуляторний акт «Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області» затверджений рішенням 9 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 30.06.2021р №251.

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради.

3.

Цілі прийняття

Основними цілями регуляторного акту є:

–        дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення туристичного збору;

–        наповнення дохідної частини бюджету громади на достатньому рівні для забезпечення виконання міською радою як органом місцевого самоврядування власних повноважень.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

З 26.12.2022р. по 30.12.2022р.

5.

Тип відстеження

Повторне.

6.

Методи одержання результатів відстеження

Проведений аналіз результативності рішення 9 сесії міської ради 8скликання від 30.06.2021 року №251

«Про встановлення туристичного збору на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області».

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Дані про надходження до бюджету громади коштів від туристичного збору.

Спосіб одержання даних - підрахунок коштів, що надійшли до бюджету громади за 11 місяців 2022 року та за 11 місяців 2022 року.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1.Збільшення надходжень до бюджету громади туристичного збору за 11 місяців 2022 року становить 40,5тис.грн (факт за 11місяців 2022року – 76,2тис.грн; факт за 11 місяців 2021 року – 35,7тис.грн).

2.Встановлення ставок по туристичному збору.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт виконується. Його прийняття надає змогу врегулювати питання встановлення туристичного збору відповідно до чинного законодавства, що в свою чергу, надає можливість бюджету громади отримувати надходження від даного збору.

 

 

 Міський голова                       Геннадій ГЛУХМАНЮК