Розмір шрифту:

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської територіальної громади

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області»

 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003року №1160-IV, згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004року №308, фінансово-економічним управлінням Могилів-Подільської міської ради здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту, а саме рішення 9 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 30.06.2021 року №249 «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області».

 

1.

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, номер та дата його прийняття

Регуляторний акт «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області» затверджений рішенням 9 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 30.06.2021р №249.

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради .

3.

Цілі прийняття

Основними цілями регуляторного акту є:

– дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

– наповнення дохідної частини бюджету громади на достатньому рівні для забезпечення виконання міською радою як органом місцевого самоврядування власних повноважень.

 

4.

Строк виконання заходів з відстеження

З 26.12.2022р. по 30.12.2022р.

5.

Тип відстеження

Повторне.

6.

Методи одержання результатів відстеження

Проведений аналіз результативності рішення 9 сесії міської ради 8 скликання від 30.06.2021 року №249

«Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області».

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Дані про надходження до бюджету громади коштів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Спосіб одержання даних - підрахунок коштів, що надійшли до бюджету громади за періоди:

- 11 місяців 2021року та 11місяців 2022 року.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1.Фактичні надходження до бюджету громади:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – за 11 місяців 2022 року - 9338,5тис.грн, що на 431,8тис.грн більше ніж надходження за аналогічний період минулого року (факт за 11 місяців 2021року –8906,7тис.грн)

Кількість платників:

КБКД 18010100 (Юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості) - 6 платників;

КБКД 18010200 (Фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості) - 441платник;

КБКД 18010300 (Фізичні особи, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості) - 323платники;

КБКД 18010400 (Юридичні особи, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості) – 66 платників;

- транспортний податок - надходження за 11місяців 2022 року становлять 81,2тис.грн, що на 21,2тис.грн менше ніж надходження за минулий рік (факт за 11 місяців 2021року – 102,4тис.грн), за рахунок зменшення кількості об’єктів оподаткування (2021 рік – 3 автомобілі, 2022 рік – 1 автомобіль);

- плата за землю - надходження за 11 місяців 2022 року становлять 18443,0тис.грн, що на 2194,8тис.грн менше ніж надходження за минулого рік (факт за 11 місяців 2021року –20637,9тис.грн). Дане зменшення зумовлено податковим боргом, який планується закрити в 2023 році, нараховані суми даних платежів більші за 11 місяців 2022 року до 11 місяців 2021 року.

2.Встановлення ставок по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по транспортному податку та по платі за землю .

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт виконується. Його прийняття дало змогу врегулювати питання встановлення податку на майно відповідно до чинного законодавства, що в свою чергу, надало можливість бюджету громади отримувати надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

 

 

 

 Міський голова                 Геннадій ГЛУХМАНЮК