Розмір шрифту:

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку на території Могилів-Подільської міської територіальної громади

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області»

 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003року №1160-IV, згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004року №308, фінансово-економічним управлінням Могилів-Подільської міської ради здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту, а саме рішення 9 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 30.06.2021 року №252 «Про встановлення єдиного податку на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області».

 

1.

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, номер та дата його прийняття

Регуляторний акт «Про встановлення єдиного податку на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області» затверджений рішенням 9 сесії Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 30.06.2021р №252.

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради .

3.

Цілі прийняття

Основними цілями регуляторного акту є:

–        дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення єдиного податку;

–        наповнення дохідної частини бюджету громади на достатньому рівні для забезпечення виконання міською радою як органом місцевого самоврядування власних повноважень.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

З 26.12.2022р. по 30.12.2022р.

5.

Тип відстеження

Повторне.

6.

Методи одержання результатів відстеження

Проведений аналіз результативності рішення 9сесії міської ради 8скликання від 30.06.2021 року №252

«Про встановлення єдиного податку на території Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області».

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Дані про надходження до бюджету громади коштів від єдиного податку.

Спосіб одержання даних - підрахунок коштів, що надійшли до бюджету громади за 11місяців 2021року та за 11 місяців 2022року.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1.Збільшення надходжень до бюджету громади від єдиного податку за 11 місяців 2022року до аналогічного періоду минулого року становить 1006,3тис.грн (факт за 11 місяців 2022року- 32341,8тис.грн; факт за 11 місяців 2021 року – 31335,4тис.грн).

Кількість платників першої групи – 420.

Кількість платників другої групи – 689.

2.Встановлення ставок по єдиному податку для першої та другої груп оподаткування.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт виконується. Його прийняття надало змогу врегулювати питання встановлення єдиного податку відповідно до чинного законодавства, що в свою чергу, надало можливість бюджету громади отримувати надходження від першої та другої груп оподаткування єдиного податку.

 

 

 

 Міський голова                           Геннадій ГЛУХМАНЮК