Розмір шрифту:

Про внесення змін в рішення 51сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015р. №1209 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році

                                                          

   УКРАЇНА
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
        ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

   Р І Ш Е Н Н Я  №73

 

        Від 12.01.2016 р.

6 сесії

7 скликання

Про внесення змін

в рішення 51сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015р. №1209

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році

 

Керуючись  ст.143 Конституції України, ст.26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України від 24.12.2015 року                   № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»,-

 

                                           міська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести до рішення 51 сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015 р. №1209 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Могилева-Подільського» такі зміни:

         1.1. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місті Могилеві-Подільському»:

          1) доповнити  підпунктом «ґ» підпункт 8.1. пункту 8 «Порядок обчислення суми податку» такого змісту:

          «ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи- платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)», далі по тексту.

         1.2. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум транспортного податку в місті Могилеві-Подільському»:

          1) підпункт 3.1. пункту 3 «Об’єкт оподаткування» викласти в такій редакції:

« 3.1. Обєктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного року).

     Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті»;

          2) пункт 7«Порядок обчислення суми податку» доповнити підпунктами 7.7.-7.10. такого змісту:

«7.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного  року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за  місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти  років.

7.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим  автомобілем, який відповідає до підпункту 3.1. пункту 3 даного положення є  об’єктом оподаткування, транспортний  податок за такий легковий  автомобіль  не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав  місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий  факт  підтверджується  відповідним  документом про внесення відомостей про  вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

       У  разі повернення легкового автомобіля  його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується  з місяця, в  якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний  надати  контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з  моменту  отримання.

7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим  автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 даного положення є  об’єктом оподаткування, уточнююча  декларація  юридичною  особою  -  платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення  відомостей про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових  розслідувань.

       У  разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча  декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови  слідчого, прокурора чи  винесення ухвали  суду.

7.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з  письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для  проведення звірки даних  щодо:

  а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

  б) розміру ставки  податку;

  в) нарахованої суми податку.

         У разі виявлення розбіжностей між  даними контролюючих органів та  даними, підтвердженими  платником  податку  на  підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що  підтверджують право  власності на об’єкт оподаткування, перехід  права власності на об’єкт  оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість   легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації  платника  податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення - рішення. Попереднє податкове повідомлення -  рішення вважається скасованим (відкликаним).

   Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування».

           1.3. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум єдиного податку в місті Могилеві-Подільському»:

         1) у підпункті 3 підпункту 2.2. пункту 2 «Платники податку» цифри              «20 000 000» замінити цифрами «5 000 000»;

 2) у пункті 4. «Ставки єдиного податку» :

    - у підпункті 4.3.:

      у підпункті 1 цифру і слово «2 відсотки» замінити цифрою і словом

      «3 відсотки»;

     у підпункті 2 цифру і слово «4 відсотки» замінити цифрою і словом

     «5 відсотків»;

    -  у підпункті 4.9.:

   у підпункті 4.9.1. цифри «0,45» замінити цифрами «0,81»;

   у підпункті 4.9.2. цифри «0,27» замінити цифрами «0,49»;

   у підпункті 4.9.3. цифри «0,27» замінити цифрами «0,49»;

   у підпункті 4.9.4. цифри «0,09» замінити цифрами «0,16»;

   у підпункті 4.9.5. цифри «1,35» замінити цифрами «2,43»;

   у підпункті 4.9.6. цифру «3» замінити цифрами «5,4».

 

  1. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2016 року.
  2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб – сайті міської ради, про що повідомити в місцевій газеті «Краяни».

4 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о.першого заступника міського голови Гоцуляка М.В.та на постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Рижикова В.І.).

 

 

 

 

 

        Міський голова                                                               П. Бровко