Розмір шрифту:

Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015 року №1209 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Могилева-Подільського» зі змінами

 

    УКРАЇНА
    МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  №362

Від 20.01.2017р.

12 сесії

7 скликання

 

 

 

           Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 6 скликання

від 09.07.2015 року №1209 «Про встановлення місцевих податків та зборів

на території міста Могилева-Подільського» зі змінами

      

        З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році, врегулювання окремих питань та вдосконалення оподаткування по місцевим  податкам та зборам на території міста Могилева-Подільського, керуючись ст.143 Конституції України, ст.ст. 26, 59 Закону України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 17.07.2015р. №654-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності», Законом України від 20.12.2016р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,  Законом України 21.12.2016р. №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, рішенням 53 сесії міської ради 6 скликання від 27.10.2015р.№1226 «Про внесення змін в рішення 48 сесії міської ради 6 скликання від 13.01.2015р. №1124 та рішення 51сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015р. №1209 щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг» та рішенням

6 сесії міської ради 7 скликання від 12.01.2016р. №73 «Про внесення змін в рішення 51 сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015р. №1209 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»,-

 

міська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення 51 сесії міської ради 6 скликання від 09.07.2015 року №1209 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Могилева-Подільського», а саме:

          1.1. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місті Могилеві-Подільському»:

           1) доповнити підпунктами «ї–м» підпункт 3.2. пункту 3 «Об’єкт

оподаткування» такого змісту:

   «ї) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел, що використовуються для надання освітніх послуг;

     й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей,

а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

    к) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

   л) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

   м) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей";

          2) доповнити підпунктами «5.2.» та «5.3.» пункту 5 «Пільги із сплати податку» такого змісту:

         «5.2. Міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;

 5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)";

         3) у підпункті 6.1.1. підпункту 6.1. пункту 6 «Ставка податку» цифру та слово «2 відсотки» замінити цифрами та словом «1,2 відсотка»;

         4) підпункт 8.4. пункту 8 «Порядок обчислення суми податку» викласти в такій редакції:

      "8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

         5) у підпункті 9.1. пункту 9 «Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком» слова "він втратив" замінити словом "припинилося", а слово "виникло" - словами "він набув".;

        1.2. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум транспортного податку в місті Могилеві-Подільському»:

        1) підпункт 3.1. пункту 3 «Об’єкт оподаткування» викласти в такій редакції:

   «3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

     Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

     Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального";

     2) у пункті 7 «Порядок обчислення суми податку»:

     - підпункт 7.3. викласти в такій редакції:

    «7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

- в абзаці п’ятому підпункту 7.10. слова "документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля" виключити.;

     1.3. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум плати за землю в місті Могилеві-Подільському»:

      1) доповнити підпунктом 5.3. пункт 5 «Ставка земельного податку» такого змісту:

       «5.3. Встановити ставку податку для земель загального користування у розмірі 0,2% від їх нормативно грошової оцінки.»;

      2) у пункті 6 «Пільги щодо сплати земельного податку»:

        - доповнити підпунктом 6.1.9. підпункту 6.1. такого змісту:

    Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву".;

  • доповнити підпунктом 6.2.6. та 6.2.7. підпункту 6.2. такого змісту:

  «6.2.6. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до

Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких

підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

  6.2.7. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій".;

  3) абзац другий підпункту 7.1. пункту 7«Особливості оподаткування платою за землю» доповнити словами «за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».;

 4) у пункті 9 «Порядок обчислення плати за землю»:

- в абзаці другому підпункту 9.1. слова «майно у сфері будівництва» замінити словами «майно, у сфері будівництва»;

- підпункт 9.5. викласти в такій редакції:

«9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)".;

  5) у підпункті 10.2. пункту 10 «Строк сплати плати за землю» після слова «проводяться» доповнити словами «контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки».;

 6) у пункті 11 «Орендна плата»:

- у підпункті 11.1. в абзаці третьому слово «податкової» замінити словом «фінансової» та  доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";

  • у підпункті 11.5.:

   підпункт 11.5.1. викласти в такій редакції:

«11.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території";

доповнити підпунктами  11.5.3. - 11.5.4. такого змісту:

«11.5.3. не може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 11.5.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.;

 11.5.4. для баз олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки".;

 7) абзац четвертий підпункту 12.2. пункту 12 «Індексація нормативної грошової оцінки земель» викласти в такій редакції:

 "У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115".

 

     1.4. у Положенні «Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум єдиного податку в місті Могилеві-Подільському»:

       1) у пункті 2 «Платники податку»:

   - у підпункті 2.3. абзац перший доповнити словами «а також працівники,

     призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період»;

  -  у підпункті 2.4.  в абзаці 8 слова «суб’єкти господарювання» замінити

     словами «платники податків»;

  - підпункт 2.5. викласти в новій редакції:

  «2.5. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

2.5.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин

(за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

2.5.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  такого суб’єкта господарювання);

2.5.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)»;

  2) підпункт 3.13. пункту 3 «Об’єкт та база оподаткування» виключити;

  3) у пункті 4 «Ставки єдиного податку»:

   - у підпункті 4.2.:

   - у підпункті 1 слова «розміру мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму»;   

   - у пункті 2 цифри та слова «20 відсотків» замінити на цифри та слова            «10 відсотків»;

   - у підпункті 4.8.:

   - у пункті 4:

   - в абзаці першому цифру «2» замінити цифрою «3»;

   - в пункті б цифру і слово «4 відсотки» замінити цифрою і словом

     «5 відсотків»;

   - у підпункті 5 цифру «4» замінити цифрою «3»;

   - у підпункті 4.9.:

   - підпункт 4.9.1. викласти в такій редакції:

«4.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95";

 

 

 

    - у підпункті 4.9.2. та 4.9.3. цифри «0.49» замінити цифрами «0.57»;

    - у підпункті 4.9.4 цифри «0.16» замінити цифрами «0.19»;

    - підпункті 4.9.6. абзац перший викласти в такій редакції:

"4.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33";

абзац другий виключити.;

       4) у підпункті 5.8.  пункту 5 «Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку» слова "до  органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або" виключити.

   5) у підпункті 6.6.  пункту 6 «Податковий звітний період» слова "подано до державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності" замінити словами "відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення".;

     6) у пункті 7 «Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку»:

 - у підпункті 7.1.2. слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову", а після слів "Книги обліку доходів" доповнити словами "та витрат";

 - в абзаці другому пункту 7.2. слова "другої, третьої або п’ятої" замінити словами "другої або третьої";

 - абзац перший підпункту 7.5.1. підпункту 7.5. доповнити словами "або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Положенням";

 - підпункт 7.10 викласти в новій редакції:

«7.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

першої групи;

другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

   Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.»;

     7) пункт 8 «Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку» доповнити підпунктом 8.4. такого змісту:

 «8.4. Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV Податкового кодексу";

       8) у пункті 9 «Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування»:

 - у підпункті 4 підпункту 9.1.1. слова "реєстраційної картки" замінити словами "заяви про державну реєстрацію", а слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

- у підпункті 9.8.3.:

- в абзаці першому слова "готової продукції" замінити словами "готової продукції)";

в абзаці шостому слова "підакцизних товарів за винятком" замінити словами "підакцизних товарів, за винятком", а слова "готової продукції" - словами "готової продукції)".;

9) у підпункті 10.4. пункту 10 «Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку» слова «реєстраційної картки на» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про».

  1. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2017 року та діє

    протягом 2017 року.

  1. Оприлюднити дане рішення в газеті «Краяни» та на офіційному веб- сайті

    Могилів-Подільської міської ради.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської

    ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на

    постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та

    комунальної власності (Рижикова В.І.). 

 

 

 

 

 

                Міський голова                                                    П. Бровко