Розмір шрифту:

Повноваження

Повноваження

Забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території міста, організовує роботу міської ради та її виконавчих органів. Представляє територіальну громаду  та її виконавчий комітет у відносинах з облдержадміністрацією, обласною Радою, державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах.

Визначає пріоритетні напрямки в діяльності міської ради та забезпечує їх реалізацію.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників управлінь, відділів,   інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що  належать до комунальної власності територіальної громади.

Утворює консультативно-дорадчі органи та інші допоміжні органи, служби та комісії, визначає їх завдання, функції і персональний склад.

Виступає розпорядником бюджетних коштів, використовує  їх лише за призначенням у межах затвердженого бюджету.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню  зовнішньо - економічних зв’язків, укладає договори з іноземними партнерами в  межах компетенції, визначеної законодавством.

Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в місті в межах повноважень. Координує взаємодію міської ради з Могилів-Подільським міськрайсудом, міжрайвідділом управління Служби безпеки України у Вінницькій області, міськрайвідділом управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області, міжрайпрокуратурою, об’єднаною державною податковою  інспекцією, Контрольно-ревізійним відділом, філіями банків, розташованих на території міста.

Координує діяльність об’єднаного військового комісаріату, митного посту «Дністер» Вінницької митниці, прикордонного загону.

Співпрацює з управліннями:  Служби безпеки України у Вінницькій  області, Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області,  державною податковою адміністрацією Вінницької області, прокуратурою Вінницької області, апеляційним судом Вінницької області, господарським  судом Вінницької області, Контрольно-ревізійним управлінням у Вінницькій області.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно - правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.