Розмір шрифту:

Положення про відзнаки міської ради та виконкому

 

 

УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення   №870

 

від      28.11.2013р.   37  сесія 6 скликання

 

Про затвердження Положення про Почесну грамоту

 Могилів-Подільської міської ради

   

         Керуючись ст. 26, 46, 59 Закону  України „Про  місцеве  самоврядування в  Україні ”, -

міська  рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про Почесну грамоту Могилів-Подільської міської ради (додається).
 2. Рішення № 1032 60 сесії 5 скликання від 22.04.2010 р. зі змінами, внесеними рішенням № 130 7 сесії 6 скликання від 22.03.2011 р., рішення № 350 14 сесії 6 скликання від 20.12.2011 р. та п. 2 рішення № 650 26 сесії 6 скликання від 20.12.2012 р. вважати такими, що втратили чинність.
 3. Рішення вступає в дію з 01.01.2014 р.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В. та на постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Разуваєв В.Л.)

 

        Міський голова        П.Бровко

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Почесну грамоту міської ради

 

 1. Відзнакою міської ради є Почесна грамота.
 2. Про нагородження Почесною грамотою у разі виділення грошової вина­городи видається розпорядження міського голови, проект якого готують відповідні управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради. Особам, які відзначені Почесною грамотою, надається грошова винагорода у розмірі 300 грн. (без урахування податків та зборів) або вручається цінний подарунок еквівалентної вартості.
 3. Почесною грамотою нагороджуються кращі трудові колективи та грома­дяни за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, особистий внесок у здій­снення програм економічного і соціального розвитку міста, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодій­ну, громадську діяльність, захист державних інтересів; з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат тощо.
 4. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься на розгляд міського голови управліннями, відділами, секторами та іншими структур­ними підрозділами міської ради, міськими установами і підприємствами, команду­ванням військових частин, громадськими та іншими організаціями із зазна­ченням заслуг трудового колективу чи окремої особи за погодженням із профспілками (у разі їх наявності).
 5. У поданні зазначається: щодо колективу - економічні показники; щодо кожної особи - біографічні дані, стисла характеристика діяльності, а також конкретні заслуги, участь у громадському житті тощо.
 6. Нагородні матеріали надсилаються до міської ради не пізніше, як за два тижні до зазначеної події.
 7. Облік і реєстрація нагороджених Почесною грамотою здійснюється відділом організаційно - кадрової роботи апарату міської ради та виконкому.
 8. Вручення Почесної грамоти проводиться, як правило, в урочистій обстановці міським головою, його за­ступниками, секретарем міської ради або за їхніми дорученнями керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структур­них підрозділів міської ради.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку міської ради та виконавчого комітету

 1. Відзнакою міської ради та виконавчого комітету є Подяка.
 2. Подякою відзначаються трудові колективи та громадяни за виробничі досягнення, особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста, ви¬конання конкретних програм, дострокове введення в експлуатацію об'єктів будівництва тощо.
 3. Подання про відзначення Подякою вноситься до міської ради управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділа¬ми міської ради, установами і підприємствами, командуванням військо¬вих частин, громадськими та іншими організаціями із зазначенням заслуг трудового колективу чи окремої особи за погодженням із проф¬спілками підприємств, установ, організацій.
 4. У поданні зазначається: щодо колективу - економічні показники; щодо кожної особи - біографічні дані, стисла характеристика діяльності, а також конкретні заслуги, участь у громадському житті тощо.
 5. Нагородні матеріали надсилаються до міської ради, не пізніше, як за два тижні до зазначеної події.
 6. Облік і реєстрація, відзначених Подякою, здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому.
 7. Вручення Подяки проводиться, як правило, в обстановці урочистості головою міської ради, його заступниками, секретарем міської ради або за їхніми дорученнями начальниками управлінь, відділів, секторів міської ради.