Розмір шрифту:

Керуючий справами виконкому

ГОРБАТЮК
Руслан Володимирович


  Керуючий справами виконкому Могилів-Подільської міської ради з 1  лютого  2011 р.

  ІІ-ий поверх
  Кабінет № 15    
  Телефон : 6-27-06

 Повноваження керуючого  справами  виконкому
 Несе відповідальність за організацію роботи апарату міської ради і  виконкому.
Забезпечує роботу:
- по  підготовці матеріалів та протоколів рішень на розгляд міського  голови,  виконкому;
- по доведенню  розпоряджень міського  голови,  рішень  виконкому міської ради до виконавців;
- по здійсненню контролю за станом організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю в  структурних підрозділах міської ради, відділу з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю, ведення Державного реєстру виборців, здійснення державної політики в суспільно-політичній сфері.
- щодо запобігання корупційним проявам.
Забезпечує контроль за дотриманням виконавчими органами міської ради   Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради,  указів і  розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету  Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації і міського  голови, рішень обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради та інших норм чинного законодавства.
Організовує взаємодію апарату міської ради і виконкому з управліннями,  відділами, службами міської ради, організаціями, установами та об’єднаннями  громадян.
Забезпечує контроль за здійсненням виконавчими органами міської ради  делегованих повноважень центральних органів виконавчої влади.  
Здійснює організаційне, в межах своїх повноважень, забезпечення виборів та референдумів.
Організовує роботу та подає на розгляд міського голови проекти планів,  заходів виконкому міської ради,  забезпечує їх реалізацію і контролює  виконання.
Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх  зберігання і передачу в установленому порядку до архіву.
Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці  проектів розпоряджень міського голови, рішень виконкому міської ради та  порядку роботи з таємними документами.
Організовує роботу з підбору, розстановки та підготовки посадових осіб   місцевого самоврядування, забезпечує формування кадрового резерву і роботу  з ним.
Забезпечує роботу з кадровими документами, проводить аналіз добору, розстановку кадрів згідно із затвердженою номенклатурою.
Відповідає за координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій міської ради та виконавчого комітету.
Організовує аналіз розпорядчих документів, структурних підрозділів  міської ради, узгоджує їх, вносить пропозиції міському голові з цих питань.
Організовує відповідно до чинного законодавства роботу міського архіву.
Організовує підготовку пропозицій про нагородження громадян та  підприємств, організацій, установ міста державними нагородами і нагородами обласної ради, облдержадміністрації, міської ради.
Координує, організовує та контролює діяльність відділів апарату міської ради і  виконкому: організаційно-кадрової роботи, загального,  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю ,  юридичного відділу, відділу бухгалтерського обліку та звітності , державного реєстратора, державного адміністратора , відділу ведення Державного реєстру виборців, архівного відділу.
Організовує співпрацю з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними громадами, засобами масової інформації.
Співпрацює з:
-   головним управлінням облдержадміністрації з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю;
-   відділами :  організаційно-кадрової роботи, загальним, контролю,  роботи із зверненнями громадян, адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації;  відділами облдержадміністрації:  у справах релігій, у справах національностей ; Державним архівом області; юридичним відділом апарату облдержадміністрації.
-   центром перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області;
-   управлінням державної служби Головного  управління державної служби України у Вінницькій області.
Очолює:
-   конкурсну комісію міської ради;
-   міську координаційно-методичну раду з правової освіти;
-   комісію  з вирішення питань , пов’язаних із подарунками, отриманими посадовими особами Могилів-Подільської міської ради та її виконавчих органів під час проведення офіційних заходів.
-   комісію з питань поновлення прав реабілітованих;
-   комісію з соціального страхування працівників міськвиконкому;
-   комісію з питань  встановлення  статусу  ветерана  війни;
-   комісію в справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.
- робочу групу з питань захисту  персональних даних в апараті міської ради та виконкомі , виконавчих органів.