Адміністративний збір

За реєстрацію місця проживання, справляється адміністративний збір у розмірі:

  • 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;
  • 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

 

Необхідні документи

До заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи додаються:

  1. паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, або документ, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
  2. свідоцтво про народження - для дітей віком до 14 років;
  3. документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для проживання (перебування) (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України);
  4. документи, що посвідчують особу законного представника (представника);
  5. 5) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків;
  6. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;
  7. військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Картка реєстрації особи (будинкова книга) — рекомендовано додавати у разі реєстрації в приватному житлі.

 

Строк надання послуги: У день отримання документів.

Результат надання: Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до реєстру територіальної громади, видача довідки про реєстрацію місця проживання

Способи отримання результату: Особисто або законним представником

 

 

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги: