Розмір шрифту:

06.02.2024 - Нафта і дистиляти (дизельне пальне наливом)

Обгрунтування ціни, технічних та якісних

харктеристик предмета закупівлі

 

Закупівля оголошена за прдметом:

Дизельного палива наливом «Єдиний закупівельний словник»: 09130000-9- Нафта та дистилятори, відповідно Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)

Індендифікатор закупівлі: UA-2024-02-01-004638-a

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Могилів- Подільське міське комунальне підприємство «ВОДОКАНАЛ», 03338202

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Дизельного палива наливом «Єдиний закупівельний словник»: 09130000-9- Нафта та дестилятори

Фінансування з власного бюджету.

Підстави та обґрунтування здійснення закупівлі, обсягу та ціни такої закупівлі:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено з 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких, у тому числі, входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. 

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.

Відповідно положення п. 10 Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі: Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на період до кінця 2024 року та враховуючи вимоги дозволу на зберігання пального та розміру ємкості для зберігання такого пального.

Відповідно до наказу по підприємству від 04.01.2024 р існує потреба у здійсненні Закупівлі дизельного пального наливом для створення резерву такого пального та поповнення такого резерву на випадок виникнення аварійних ситуацій в мережі, для роботи генераторів на свердловинах та в інших термінових та невідкладних ситуаціях, коли не можливо отримати пальне по укладеному договору закупівлі. Отримання пального буде здійснюватися протягом 2024 року партіями, відповідно до наявної потреби в поповнені резервуару та наявної фінансової спроможності.

КП «ВОДОКАНАЛ» єдине у м. Могилів - Подільський забезпечує централізоване водопостачання та водовідведнення, що в свою чергу потребує наявності запасу пального для здійснення термінових та незапланованих ремонтних робіт. У зв’язку із тим, що поставка пального може сягати тривалий час, а проведення ремонтних робіт є негайним, прийнято рішення про створення резерву пального шляхом закупівлі дизельного пального наливом для поповнення наявного резерву.

Відповідно ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) реєстраційний № 02300414202200333 від 01.12.2022 р КП «Водоканал» має право на зберігання дизельного пального об’ємом 15 000 л.

Ціна закупівлі визначається враховуючи ціну пального на ринку та опираючись на ціни, вказані в оголошених закупівлях, та таким чином щоб забезпечити конкурентоспроможність всіх заправних організацій та можливості придбання замовником пального по вигідній ціні.

Відповідно у нищевказаних закупівлях оголошена вартість дизельного пального наливом – 50,00 грн за 1 л.:

UA -2023-12-27-011192-a,

UA -2023-12-26-009698-a,

UA -2023-12-26-008327-a

Відповідно плану закупівлі, оголошеного комунальним підприємством регіону, в якому знаходиться замовник (ID: UA-2023-11-30-003653-a) вартість дизельного пального – 49,50 грн/ 1л. На ринку пального вона ж становить –

Index.minfin.com.ua/ua/markets – 51.45 / 1 л

Avto.ria.com/uk/toplivo-51.25/1 л

Vseazs.com- 52.25/ 1 л

При чому, найнища ціна – 48,48 грн/ 1 л.

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення потреби населення міста у водопостачанні та водовідведенні в умовах воєнного стану замовник прийняв рішення щодо здійснення Закупівлі Дизельного палива наливом «Єдиний закупівельний словник»: 09130000-9- Нафта та дестилятори у кількості 15 000 л за ціною орієнтовно – 50,00 грн за літру, а всього обсяг закупівлі – 750 000 грн з ПДВ. Закупівля, відповідно до п. 10 Особливостей, проводиться на умовах відкритих торгів.